MENU menu
INFORMACJE
W celu otrzymania dostępu do platform edukacyjnych należy wypełnić formlarz rejestracyjny i skontaktować się z pracownikami CEN .
IBM LOTUS LMS

IBM Lotus Learning Management System to rozwiązanie wchodzące w skład infrastruktury e-nauczania platformy www.e-chemia.pl. Jest to również pierwsze rozwiązanie, które oferuje pełny zakres funkcji systemu zarządzania nauczaniem. Oprogramowanie to stanowi skalowalną, elastyczną i zgodną ze standardami platformę do zarządzania szkoleniami realizowanymi w formie zajęć tradycyjnych i e-nauczania, zasobami, programami nauczania oraz katalogami oprogramowania kursowego w całej placówce dydaktycznej .
Oprogramowanie Lotus Learning Management System umożliwia zarządzanie całością programów szkoleń z jednej platformy, a tym samym pozwala efektywnie administrować szkoleniami oraz realizować kursy w sposób bardziej dogodny, ekonomiczny i terminowy.

IBM Lotus Learning Management System umożliwia:

    • Stworzenie środowiska edukacyjnego, które można zintegrować z dynamicznym obszarem roboczym i objąć strategią tworzenia portalu edukacyjnego.
    • Funkcje raportowania i monitorowania wspomagające podejmowanie decyzji i zarządzanie.
    • Tworzenie rozwiązań edukacyjnych z wykorzystaniem dostępnych zasobów wiedzy, w celu zwiększenia produktywności i obniżenia kosztów dydaktyki.
    • Usprawnienie programów edukacyjnych i zapewnienie zasobów szkoleniowych w zależności od potrzeb.

© 2005 Centrum Edukacji Niestacjonarnej Politechniki Rzeszowskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone