MENU menu
CENTRUM EDUKACJI NIESTACJONARNEJ
Al. Powstańców Warszawy 6
35-959 Rzeszów
budynek H, p237

tel.  (+48) 17 856 16 49

PRACOWNICY
kierownik:
dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PRz

mgr inż. Karol Hęclik
mgr inż. Marcin Jaromin
STANDARD TWORZENIA KURSÓW DLA PORTALU www.e-chemia.pl

W celu stworzenia kursu lub pojedynczej lekcji odpowiadającej standardom tworzenia należy zorganizować go według określonych zaleceń. Spełnienie opisanych wymagań pozwala na przygotowanie materiałów o wysokiej jakości.


Tworzony materiał powinien być zorganizowany według nastepującego schematu:


1. Syllabus - zawierający informacje o :


- strukturze treści dydaktycznej

- formach interaktywności

- dostępie do materiałów

- wymaganiach sprzętowych i programowych


2. Właściwa treść lekcji składającej sie na kurs składająca się z :

- wstępu będącego wprowadzeniem do treści lekcji, który powinien zawierać cel dydaktyczny lekcji, opis jej struktury i zagadnień, których znajomość konieczna jest do zrozumienia zasadniczej treści (ewentualne odnośniki do innych materiałów), a ponadto opis merytoryczny

- treści zasadniczej skonstruowanej w sposób czytelny, podzielonej na małe fragmenty i zilustrowanej przykładami

- podsumowania służącego przypomnieniu zadanego we wstępnie celu dydaktycznego i powtórzeniu kluczowych zagadnień omówionych wcześniej

- części kontrolnej, która umożliwi samodzielne sprawdzenie nabytej wiedzy za pomocą interaktywnych testów i zadań, a jednocześnie pozwoli autorowi określić skuteczność edukacyjną dodatkowo pojawić się mogą, ale nie jest to konieczne we wszystkich przypadkach

- zagadnienia problemowe np. otwarte pytania, analiza szczególnych przypadków, zadania problemowe, które umożliwią pracę studenta z prowadzącym i innymi studentami. Zrealizowane może to być np. w postaci forum dyskusyjnego

- dodatkowe zasoby stanowią część zamykającą materiał lekcji , składają się na nie pliki z dodatkowymi materiałami do pobrania np. materaiły audio i video, arkusze kalkulacyjne, pliki pdf.Sposób organizowania treści

W celu własciwego zorganizowania treści należy przygotować strukturę wzorując sie na poniższym przykadzie:

Przykładowy przedmiot

- Nazwa przedmiotu
- Cel i krótki opis
- Czas potrzebny na przejście całego kursu
- Informacja o charakterze materiału
- Spis pojęć wraz z definicjami
- Zalecana literatura i dodatkowe pomoce dydaktyczne
- Informacje kontaktowe o autorach i osobach zarządzających kursami
- Informacje dodatkowe związane z daną lekcją

Lekcja musi być zorganizowana w moduły

Spis (Menu)
Segment 1 (nazwa)
Segment 2 (nazwa)
Moduł 2.1 (nazwa)
Podmoduł 2.1.1 (nazwa)
Podmoduł 2.1.2 (nazwa)
.....
.....
.....
Segment n (nazwa)

kurs


powiększ
MATERIAŁY DO POBRANIA
     
Dodawanie gotowego kursu do LMS.pdf [471,24 kB] <pobierz>
Schemat tworzenia lekcji.pdf [171,75 kB] <pobierz>
Formularz opisu lekcji.doc [30,72kB] <pobierz>
     

 

 


Strona główna | Logowanie | Rejestracja | Projektowanie kursów | Centrum Edukacji Niestacjonarnej | Kontakt
© 2005 Centrum Edukacji Niestacjonarnej Politechniki Rzeszowskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone