MENU menu
CENTRUM EDUKACJI NIESTACJONARNEJ
Al. Powstańców Warszawy 6
35-959 Rzeszów
budynek H, p237

tel.  (+48) 17 856 16 49

PRACOWNICY
kierownik:
dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PRz

mgr inż. Karol Hęclik
mgr inż. Marcin Jaromin
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Projektowanie kursów on-line przebiega od analizy i określenia wymagań, przez projektowanie i wdrożenie, aż do ewolucji skutkującej aktualizacjami materiałów dydaktycznych.

Proces przygotowania materiałów dydaktycznych przebiega w następującej formie:

  1. specyfikacja - na tym etapie następuje określenie i ustalenie wymagań które musi spełniać kurs, lub jego elementy
  2. projektowanie - ustalenie ogólnej architektury, wymagań dla poszczególnych jego składowych
  3. implementacja - realizacja ustalonej architektury poprzez implementację składowych (modułów) i połączeń między nimi.
  4. integracja - zintegrowanie poszczególnych składowych w jedną strukturę i testowanie jej
  5. ewolucja - uruchomienie kursu, usuwanie wykrytych podczas jego używania błędów, rozszerzanie i ewentualne aktualizacje

W celu zlecienia wykonania projektu należy wypełnić formularz zlecenia i dostarczyć go pracownikom CEN.

MATERIAŁY DO POBRANIA
© 2005 Centrum Edukacji Niestacjonarnej Politechniki Rzeszowskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone