MENU menu
CENTRUM EDUKACJI NIESTACJONARNEJ

Witamy serdecznie wszystkich odwiedzających strony platformy edukacyjnej e-chemia

Materiały publikowane na serwerze CEN są przeznaczone dla osób zainteresowanych wprowadzeniem e-learningu do procesu kształcenia studentów


E-LEARNING

E-learning - pojęcie to obejmuje całość procesów związanych z nauczaniem i uczeniem się w środowisku sieciowym, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych.

Platforma e-learningowa- jest to system informatyczny udostępniający narzędzia służące do organizacji procesu dydaktycznego charakteryzującego się wysokim stopniem interaktywności. Przy pomocy elementów składowych systemu można przygotowywać, gromadzić i udostępniać materiały dydaktyczne, moderować prowadzone dyskusje, organizować pracę w grupach a także prowadzić statystykę, kontrolę
i ocenę procesu nauczania oraz uczenia się.

Metodologia - za pomocą platformy e-learningowej można prowadzić zajęcia zarówno w trybie kształcenia na odległość (ang. distance learning) jak i w trybie nauczania "mieszanego" (ang. blended learning), tzn. wykorzystując platformę jedynie do wspomagania zajęć prowadzonych w sposób tradycyjny. Ta druga forma kształcenia znalazła się w obszarze zainteresowania CEN PRz i jest szczególnie polecana jako metoda pozwalająca na uzupełnienie, utrwalenie i sprawdzenie poziomu wiadomości nabytych przez studentów.

POLECAMY
 
AKTUALNOŚCI


LINKI
KONTAKT
© 2005 Centrum Edukacji Niestacjonarnej Politechniki Rzeszowskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone