MENU menu
CZYM JEST CENTRUM EDUKACJI NIESTACJONARNEJ

Centrum Edukacji Niestacjonarnej jest eksperymentalną jednostką dydaktyczną, zajmujacą się opracowywaniem i wdrażaniem kursów przedmiotowych, które następnie będą udostępniane studentom Politechniki Rzeszowskiej za pośrednictwem internetu

CEN zajmuje sie:
- organizowaniem szkoleń w zakresie możliwości stosowania dostępnych technik internetowych w dydaktyce

- wspieraniem inicjatyw Wydziałów i udzielaniem pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych w zakresie planowania, projektowania, wdrażania oraz eksploatacji narzędzi edukacji niestacjonarnej, w szególności oprogramowania Lotus LMS ® firmy IBM ®, wykorzystywanego do budowy platformy edukacyjnej

- opracowywaniem oryginalnych modułów szkoleniowych (contentów) oraz adaptacją istniejących materiałów dydatktycznych, które odpowiadają lokalnemu zapotrzebowaniu

- przygotowywaniem dodatkowych materiałów dydaktycznych na trwałych nosnikach (CD, DVD), dla kursów prowadzonych w systemie niestacjonarnym

- administrowaniem serwerami dydaktycznymi, obsługą techniczną systemu IBM Lotus LMS ® wspomagającego naukę poprzez internet i zarządzanie zasobami platformy dydaktycznej

- promowaniem dokonań Politechniki Rzeszowskiej w zakresie działań związanych z edukacją niestacjonarną


© 2005 Centrum Edukacji Niestacjonarnej Politechniki Rzeszowskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone